Підводячи підсумки роботи педагогічного колективу за І півріччя 2023//2024 н.р. слід відмітити, що освітня діяльність закладу здійснювалася у дистанційному форматі, оскільки до початку 2023/2024 навчального року було проведено опитування батьків вихованців з метою визначення форми організації освітнього процесу. В опитуванні взяли участь 96 респондентів. З опитаних батьків 72 виявили бажання проводити освітній процес із залученням дистанційних технологій.

Відповідно до діючих нормативно – правових документів щодо організації моніторингових досліджень та з метою підвищення якості освітнього процесу, оцінювання його результативності, визначення ефективності управлінських рішень, вивчення умов, що впливають на результативність діяльності закладу були проведені поточні моніторингові дослідження за результатами аналізу ділової документації та результатів анкетування учасників освітнього процесу.

В закладі розроблені та затверджені "Річний навчальний план", "Річний план", "Освітня програма на 2023/2024 н.р.", "Стратегія розвитку закладу на 2023/2028 роки", "Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти", "Кодекс безпечного освітнього середовища", з якими ознайомлені і використовують в своїй роботі всі учасники освітнього процесу. Освітній процес здійснюється за розкладу занять складеним враховуючи вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 "Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності" та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234.

В грудні було проведено опитування батьків вихованців, результатами опитування, в якому взяли участь 36 респондентів, що становить 49%, було визначено, що 13 (36%) вихованців займаються, використовуючи комп'ютер, 11 (31%) - за допомогою планшету, 12 (33%) - за допомогою телефону. 97% батьків вважають, що педагогічні працівники дають необхідний обсяг знань дітям, також відзначили, що педагоги в повній мірі надають їм допомогу у навчанні та вихованні дітей шляхом проведення групових та індивідуальних консультацій. 97% батьків визнали роботу колективу в дистанційному форматі на високому рівні.

В кінці І півріччя був проведений поточний моніторинг навчальних досягнень дітей з метою відстеження результатів освітньої діяльності. За результатами моніторингу 15 ( 21%) дітей мають вищий рівень, 26 (36%) дітей - достатній рівень, 26(36%) дітей - середній рівень та 5 (7%) дітей - низький.

Отже, за результатами моніторингу якості дошкільної освіти за І півріччя у ЗДО спостерігається відповідальне ставлення педагогічних праціників до виконання своїх професійних обов’язків, організації та проведення освітньої діяльності з вихованцями та з батькам під час дистанційної роботи,

Кiлькiсть переглядiв: 685

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.