Річний навчальний план комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 20 «Буратіно» Марганецької міської ради» (далі – заклад) на 2022/2023 навчальний рік складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від20.04.2015 № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 520/26965, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від12.01.2021 № 33, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693.

Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 10.08.2022 № 9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», від 28.07.2021 р. № 769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. № 530», відповідно до власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з розумовим навантаженням з вихованцями не проводяться, складає 106 дні:

літні – 92 календарних дні з 1 червня по 31 серпня,

зимові – 14 календарних днів з 1 січня по 14 січня

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 17.30. Режим роботи чергової групи – 6.00 – 7.00, 17.30 – 18.00 .

У 2022/2023 навчальному році у закладі працюватимуть:

2 групи раннього віку;

1 група молодшого дошкільного віку;

2 групи середнього дошкільного віку;

1 група старшого дошкільного віку;

4 інклюзивні групи.

Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 20 «Буратіно» Марганецької міської ради буде здійснювати освітній процес у 2022/2023 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- валеологічний;

- національно – патріотичний;

- безпека життєдіяльності здобувачів освіти.

Мова навчання українська.

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

· у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

· у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

· у середній групі –20 хвилин;

· у старшій групі –25 хвилин;

· у різновіковій групі – 15-20 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін., Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Гавриш Н.В., Піроженко Т.О.

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм: Програми національно - патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина» Каплуновька А.М. та програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В.

Робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби, здійснюється відповідно до вимог Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко" Сак Т.В., Програми корекційно – розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико – фонематичним недорозвиненням мовлення Ірина Кравцова та Лариса Стахова та Програмно – методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ» Рибцун Ю.В.

Річний навчальний план

комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 20 «Буратіно» Марганецької міської ради»

на 2022/2023 навчальний рік для груп загального розвитку

Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку (від 1 до 2 років) перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша група (від 3 до 4 років) середня група (від 4 до 5 років) старша група (від 5 до 6 років)
«Зайченята» «Карапузи» «Веселі гномики» «Бджілка» «Веселка» «Капітошка»
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - - - -
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень дитину (в астрономічних годинах) 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

Річний навчальний план

комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 20 «Буратіно» Марганецької міської ради»

на 2022/2023 навчальний рік для інклюзивних груп

Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
інклюзивна група (від 4 до 5 років) інклюзивна група (від 5 до 6 років) інклюзивна група (різновікова)
«Дзвіночки» «Перлинки» «Намистинки» «Сонячні квіточки»
Ознайомлення із соціумом 2 3 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1 2 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 1 5 5 5
Сенсорний розвиток - - -
Логіко-математичний розвиток 1 2 1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3 3 3
Корекційний розвиток в різних видах діяльності 3 Завдання корекційного змісту інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну
Загальна кількість занять на тиждень 12 15 12
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - -
Максимальна кількість занять на тиждень 12 15 12
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень дитину (в астрономічних годинах) 4 5,3 8,3 5,3

Примітки:

1– Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2– Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3– Передбачає корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять.

4– Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Кiлькiсть переглядiв: 855

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.